Viisi tärkeää huomioitavaa seikkaa antenniasennuksessa »

Millaisiin asioihin antenniasennuksessa kiinnitetään huomiota?

Antenni


Antenni on koko antennijärjestelmän tärkein osa. Ilman signaalia ei ole mitään mitä voisi esimerkiksi vahvistaa. Laadukas antenni takaa hyvät lähtökohdat pätkimättömään signaalin vastaanottoon. Antennin valintaan vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: etäisyys lähettimestä ja edessä oleva maasto (esimerkiksi tiheä puusto ja korkeat maastoesteet vaimentavat signaalia merkittävästi). Yhteenvetona voidaan todeta, että antenni ei ole koskaan liian hyvä!

Paikka / sijainti


Signaalin vastaanottoon vaikuttaa antennin korkeus. Ilman esteitä oleva yhteys hyvällä antennilla on pitkienkin etäisyyksien päässä (70 km) melko ongelmatonta. Antenni pyritään siis tarvittaessa nostamaan mahdollisimman korkealle. Kuitenkin tulee muistaa lujuusvaatimukset turvallisuuden säilyttämiseksi, eli kohtuus tässäkin. Joissain tapauksissa esimerkiksi puiden alta saadaan parempi signaali kuin puiden tiheimmästä kohdasta, mutta nyrkkisääntö on: ”Mitä ylempänä sen parempi”.

Antenni kannattaa mahdollisuuksien mukaan sijoittaa mahdollisimman kauas puustosta. Esimerkiksi talon toinen pääty jo auttaa. Puiden vaimentamiseen vaikuttaa niiden tiheys ja kosteus. Räntäsateen kastelema kuusipuu voi olla melkoinen este signaalille. Usein antenniongelmat sijoittuvat alkukesään, kun puut saavat lehtensä.
Kaapeli

Signaali kulkee antennikaapelissa antennilta televisioon. Tärkein kriteeri on keskilanka, jonka on hyvä olla kuparia mm. tasalaatuisuuden vuoksi ja kuparin hyvien sähkönjohtavuusominaisuuksien vuoksi. Keskilangan
paksuus vaikuttaa kaapelissa syntyvän vaimennuksen määrään. Nyrkkisääntönä: ”mitä paksumpi kaapeli sen parempi”. Kaapelin eristys on myös merkittävä tekijä. Kaapeli ei saa ”vuotaa” signaalia ulos ja aiheuttaa siten häiriöitä muille laitteilla. Asennettaessa kaapeli maahan tulee sen olla aina mustapintaista kosteuden estävää materiaalia. Valkoinen kaapeli ei kestä maassa pitkään ja aiheuttaa melko pian TV-kuvan pätkimistä.

Jaotukset, antennirasiat ja liitoskaapelit


Usein antenniverkossa on useampia katselupisteitä ja silloin signaali tulee jakaa jotenkin. Jakaminen aiheuttaa aina vaimennusta ja heikentää signaalia. Jaottimia ja haaroittimia on tarjolla monenlaisia erilaisin liittimin ja mekaniikoin.

Antennirasian tehtävä on jakaa tuleva signaali TV:lle ja radiolle. Varsinaista muuta hyötyä siitä ei ole. Usein syy sen asentamiseen on ulkonäkökysymys. Liitosjohto antennirasialta TV:lle on usein koko järjestelmän
heikoin lenkki ja monissa vikakohteissa ongelma löytyy halvimmasta osasta: TV-liitosjohdosta. Uusissakin johdoissa esiintyy paljon katkoksia ja huomattavaa signaalin vaimentumista. Johdoissa kannattaa ehdottomasti käyttää laadukasta itse tehtyä tai antenniliikkeestä ostettua hyvänlaatuista laadukkailla liittimillä kytkettyä kaapelia.

Vahvistimet


Vahvistimien tarkoitus on vahvistaa antennilta saatavaa signaalia.

Mastovahvistinta ja verkkolaitetta käytetään huonoissa vastaanotto-olosuhteissa. Vahvistin tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle antennia ja verkkolaite sisätiloihin. Jännitteen syöttö tapahtuu antennikaapelia pitkin. Tärkeää on huomioida ettei ko. laitteiden välissä ole mitään komponentteja, joista sähkö ei kulje läpi (jaottimet, antennirasiat). Pieni kohinaluku, riittävä vahvistus ja hyvä suojaava mekaaninen rakenne ovat tärkeimpiä vahvistimen ominaisuuksia.

Linjavahvistimen tehtävä on kompensoida antenniverkon häviöt silloin, kun signaali muuten on laadukas, mutta käytössä on useita antennirasioita ja pitkiä kaapelivetoja.

Vahvistinta käytettäessä on tärkeää huomioida, että mahdolliset ulkopuoliset häiriöt voivat aiheuttaa kuvan pikselöitymistä. Tällöin on syytä kääntyä ammattiasennusliikkeen puoleen. LTE -signaalit muodostavat runsaasti ongelmia TV-vastaanotossa. Kyseisten ongelmien poistaminen on kuitenkin operaattorien vastuulla ja ovat kuluttajille ilmaisia. Ongelmat ilmenevät tyypillisimmillään mastojen läheisyydessä ja kun käytössä on vahvistin. Myös VHF -signaalit voivat aiheuttaa mahdollisessa vahvistimessa yliohjautumista lähettimen läheisyydessä. "Ukkoverkkojen" signaali (466 MHz) aiheuttaa myös alueellisesti ongelmia. Näitä ongelmia on vaikeaa analysoida ilman mittaria ja siten tunnistaminen on erittäin vaikeaa. Saatavilla on kuitenkin erilaisia suotimia ongelmien poistamiseksi.

Kari Johansson
Suomen KTV -palvelu Oy
Rakentajantie 31, Kaarina
www.ktv-palvelu.fi
kari.johansson@ktv-palvelu.fi