Galvaaninen erotin

Galvaanisella erotuksella tarkoitetaan kahden järjestelmän sähköistä eristystä toisistaan. Erotusta käytetään esimerkiksi häiriösignaalien poistamiseen mittasignaalista.